Obecność przy pracach remontowych

Zlecenie

Klient chciał w godzinach roboczych przyjąć dostawę mebli do domu. Potrzebował też osoby która je zmontuje. Przy okazji chciał także dokonać kilku drobnych napraw.

Rozwiązanie

Menedżer Osobisty ustalił termin dostawy, odebrał od właścicela klucze do domu i przyjął kuriera z meblami w domu klienta. Razem z wynajętym fachowcem sprawdził, czy dostawa jest kompletna i nieuszkodzona. Następnie Menedżer Osobisty nadzorował montowanie mebli i naprawy domowe, po czym zamknął mieszkanie i zwrócił klucze właścicielowi.

Rezultat

Gdy klient wrócił po pracy do domu, zastał już nowe, zmontowane meble oraz mieszkanie bez usterek hydraulicznych i elektrycznych.

4,5 godziny

Tyle czasu oszczędził klient.

Ponieważ prace odbywały się w godzinach roboczych, jest to też oszczędność pracodawcy, który w tym czasie mógł wykorzystać doświadczenie i wiedzę swojego pracownika.